FINANSIERING SÄKRAD FÖR OKÄND SOLDAT

Filmens inspelningar börjar sommaren 2016

En ny Okänd soldat får sin premiär under Finlands självständighets hundraårsjubileum år 2017.

Louhimies baserar sin film på både välbekanta Okänd soldat och på Väinö Linnas originalversion, krigsskildringen Sotaromaani. På basis av filmen produceras även en fyrdelad tv-serie.

”Mitt mål är att förbli Linnas tankar trogen och beskriva vanliga människors liv och upplevelser under kriget.” berättar Aku Louhimies, som just har kommit tillbaka från Irland där han varit på inspelningar av sin första omfattande internationella produktion. ”Berättelsen är en betydande del av vår nationella identitet och får därför inte glömmas bort. Vi berättar filmen genom modern filmteknik, vilket för berättelsen närmare nya generationer som inte redan har ett förhållande med Linnas verk eller tidigare filmer”, fortsätter Louhimies.

Flera finansiärer och sponsorer bakom filmen

Filmprojektet hör till Finlands största och möjliggörs av flera finansiärer och sponsorer. Filmens totala budget är ungefär sju miljoner euro.

”Då projektet gick vidare var utgångspunkten att vi inte skulle tillkännage ett projekt av detta slag före finansieringen var tillräckligt säkrad. Att så många parter har trott och investerat i filmen berättar hur aktuellt ämnet är”, berättar styrelseordförande Heikki Rotko från Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017, som producerar filmen. ”Nu kan filmens produktion börjas”.

Publiceringsdatum: 18.8.2015